Nadia Rovderová

Nadia Rovderová (* 8.1.1971, Poprad, Slovensko), výtvarnice, kurátorka, publicistka. Vystudovala katedru žurnalistiky na Filozofické fakultě UK, Bratislava. Během revoluce 1989 do jejího života osudově vstoupilo město Praha, kde od r. 1991 žije. V r. 1999 se začala naplno věnovat výtvarné fotografii. V letech 2001-2 organizovala Fotocentrum, jedno z uměleckých center v rámci M.E.C.C.A. – Middle European Colony of Contemporary Art v Terezíně. V letech 2003-7 vedla pražskou Galerii české plastiky. V roce 2010 založila v Praze galerii Artinbox věnovanou převážně fotografii (www.artinbox.cz).


Svou fotografickou tvorbou volně navazuje na zálibu v malbě. Její “foto-obrazy” jsou z odstupu od olejomalby či akvarelu těžko rozeznatelné. Pracuje s prvkem intuice, náhody, jenž není náhodou a až do extrému rozvíjí hru s chybou ve fotografii (např. mnohosekundové až mnohominutové expozice za nočního i denního světla). Zachycuje tak tvary, barvy a energie lidským okem neviditelné. Zajímají ji záhady psychologie, lidských vztahů, podprahové vnímání. Postupně vznikly a stále jsou doplňovány cykly: Deníky, On the road, Popradské podvědomí, Pražské podvědomí, Terezín – andělé promlouvají, Rozhovory s duchy, Hledání andělů, Znamení, Hledání slunce, In love?, O Adamovi, Evě a těch druhých, Za novorozenýma očima... Vystavovala v Česku, na Slovensku, v Polsku, Německu, Francii a Japonsku. Její fotografie jsou v soukromních sbírkách na Slovensku, v Česku, Německu a Švýcarsku.

Nadia Rovderová